خبرهای سایت

کد کاربری و رمز ورود به سامانه

 
Picture of ادمین سایت
کد کاربری و رمز ورود به سامانه
by ادمین سایت - Monday, 30 Bahman 1396, 9:53 AM
 

دانشجویانی که درس مجازی را اخذ کرده اند کد کاربری و رمز برای ورود به سامانه تاريخ 96/12/2 فعال مي شود و به قرار زير است.

 کد کاربری: شماره دانشجویی مثال  9214522035

 رمز ورود : @Uu سپس شماره دانشجویی مثال: Uu@9214522035

لطفا به کوچک و بزرگ بودن حروف رمز دقت کنید.

محل ورود کد کاربري و رمز بالاي همين صفحه، سمت چپ مي باشد.

درصورت بروز مشکل با 88033283 تماس بگيريد

شروع کلاسها از تاريخ 3 اسفند مي باشد