خبرهای سایت

کد کاربری و رمز ورود به سامانه شماره دانشجويي ميباشد

 
عکس ادمین سایت
کد کاربری و رمز ورود به سامانه شماره دانشجويي ميباشد
از ادمین سایت در شنبه، 4 اسفند 1397، 8:05 صبح
 


 کد کاربری: شماره دانشجویی  

 رمز ورود: شماره دانشجویی  


محل ورود کد کاربري و رمز بالاي همين صفحه، سمت چپ مي باشد.

درصورت بروز مشکل با 88033283 تماس بگيريد.