خبرهای سایت

کد کاربری و رمز ورود به سامانه

 
عکس ادمین سایت
کد کاربری و رمز ورود به سامانه
از ادمین سایت در یکشنبه، 24 تیر 1397، 7:25 صبح
 


 کد کاربری: شماره دانشجویی مثال  9214522035

 رمز ورود : @Uu سپس شماره دانشجویی مثال: Uu@9214522035

لطفا به کوچک و بزرگ بودن حروف رمز دقت کنید.

محل ورود کد کاربري و رمز بالاي همين صفحه، سمت چپ مي باشد.

درصورت بروز مشکل با 88033283 تماس بگيريد