خبرهای سایت

اطلاعيه مهم " امتحان زبان عمومي"

 
عکس ادمین سایت
اطلاعيه مهم " امتحان زبان عمومي"
از ادمین سایت در یکشنبه، 16 دی 1397، 12:17 عصر
 

محل برگزاري امتحان زبان عمومي از سايت افق به دانشکده ادبيات کلاس 209 و 210 منتقل شد. نحوه امتحان هم حضوري مي باشد.