خبرهای سایت

اطلاعيه مهم دانشجويان عزيز راهنما ها را مطالعه کنيد

 
عکس ادمین سایت
اطلاعيه مهم دانشجويان عزيز راهنما ها را مطالعه کنيد
از ادمین سایت در شنبه، 4 اسفند 1397، 8:04 صبح
 
دانشجويان عزيز پس از ورود به سامانه ابتدا راهنما ها را مطالعه کنيد. و در بخش پيش نيازهاي کلاس آنلاين نرم افزارهاي لازم قرار داده شده آنها را دانلود و نصب کنيد.