خبرهای سایت

حذف شهريه ثابت ترم تابستان

 
عکس ادمین سایت
حذف شهريه ثابت ترم تابستان
از ادمین سایت در یکشنبه، 8 مهر 1397، 8:29 صبح
 

به اطلاع دانشجوياني که ترم تابستان 963 را گذرانده اند مي رساند شهريه ثابت اين ترم حذف شده و کساني که اين شهريه را پرداخت کرده اند  در انتهاي تحصيل اين مبلغ به حسابشان واريز ميشود. در صورتيکه که مايلند تا قبل از فارغ التحصيلي اين مبلغ را دريافت کنند ميتوانند براي عودت شهريه از طريق ارائه درخواست به اداره آمار و اطلاعات آموزشي حوزه معاونت آموزشي اقدام نمايند.