خبرهای سایت

راهنما ها و پيشنياز ها را ملاحظه کنيد

 
عکس ادمین سایت
راهنما ها و پيشنياز ها را ملاحظه کنيد
از ادمین سایت در شنبه، 7 مهر 1397، 9:09 صبح
 

کلاسهاي مجازي از 7 مهر آغاز مي شوند.

دانشجويان گرامي حتما راهنماهاي تصويري و پيشنياز کلاس آنلاين را مرور کنيد.