خبرهای سایت

راهنما ها و پيشنياز ها را ملاحظه کنيد

 
عکس ادمین سایت
راهنما ها و پيشنياز ها را ملاحظه کنيد
از ادمین سایت در یکشنبه، 21 بهمن 1397، 10:00 صبح
 

کلاسهاي مجازي از 7 مهر آغاز مي شوند.

دانشجويان گرامي حتما راهنماهاي تصويري و پيشنياز کلاس آنلاين را مرور کنيد.