خبرهای سایت

اطلاعيه مهم در خصوص کارآفريني و دفاع مقدس

 
عکس ادمین سایت
اطلاعيه مهم در خصوص کارآفريني و دفاع مقدس
از ادمین سایت در چهارشنبه، 27 تیر 1397، 8:41 صبح
 

به اطلاع دانشجوياني که درس دفاع مقدس و کارآفريني را اخذ نموده اند ميرساند اين کلاسها به صورت آفلاين برگزار ميشود و ارتباط استاد و دانشجو غير همزمان و از طريق سامانه است. لطفا به اطلاعيه هاي اساتيد توجه کنيد.