خبرهای سایت

مهم

 
عکس ادمین سایت
مهم
از ادمین سایت در شنبه، 15 مهر 1396، 11:18 صبح
 

دانشجويان گرامي پس از ورود به سامانه روي نام درس کليک کرده و پس از ورود، حتما در بخش راهنماها تمام راهنماها را دانلود کرده مطالعه نماييد.

درصورت بروز مشکل يا سوال در ساعات اداري با شماره تلفن 88033283 تماس بگيريد.