1. دوره‌های رسمی مجازی به شکل:

     a. رشته تحصیلی در مقطع تحصیلات تکمیلی
     b. تکدرس (مانند ارائه برخی دروس عمومی و اختیاری به صورت مجازی)


2. دوره‌های آزاد و غیر رسمی

     a. ارائه کلاسها، دوره‌ها و کارگاههای آموزشی جهت توانمند‌سازی دانشجویان و سایر مخاطبان با ارائه گواهینامه معتبر
     b. ارائه کلاسهای فوق‌برنامه، پیش‌نیاز، جبرانی و مکمل برخی دروس خصوصا دانشجویانی که از رشته‌های غیر مرتبط برای ادامه تحصیل آمده‌اند.