خبرهای سایت

Picture of ادمین سایت
کد کاربری و رمز ورود به سامانه
by ادمین سایت - Saturday, 24 Shahrivar 1397, 9:35 AM
 


 کد کاربری: شماره دانشجویی مثال  9214522035

 رمز ورود : @Uu سپس شماره دانشجویی مثال: Uu@9214522035

لطفا به کوچک و بزرگ بودن حروف رمز دقت کنید.

محل ورود کد کاربري و رمز بالاي همين صفحه، سمت چپ مي باشد.

درصورت بروز مشکل با 88033283 تماس بگيريد

دانشجويان توجه داشته باشند تا قبل از 6 مهر امکان ورود به سامانه مجازي وجود ندارد.

Picture of ادمین سایت
زمان فعال شدن کد کاربري و رمز ورود دانشجويان مجازي 971
by ادمین سایت - Tuesday, 20 Shahrivar 1397, 9:51 AM
 

زمان فعال شدن کد کاربري و رمز ورود به سامانه مجازي از 6 مهر 97 مي باشد تا قبل از اين زمان امکان ورود به سامانه براي دانشجويان مجازي جديد وجود ندارد. دانشجويان پس از ورود به سامانه به راهنماهاي تصويري و نرم افزارهاي مورد نياز دسترسي دارند و مشکلي براي ورود به کلاس آنلاين نخواهند داشت.

Picture of ادمین سایت
اطلاعيه کلاسهاي مجازي 971
by ادمین سایت - Tuesday, 20 Shahrivar 1397, 9:49 AM
 
:لطفا فايل پيوست را ملاحظه نماييد
Picture of مدیر سایت
راهنماي کلاس آنلاین
by مدیر سایت - Sunday, 24 Tir 1397, 7:26 AM
 

راهنمای دانشجویان