خبرهای سایت

Picture of ادمین سایت
مهم
by ادمین سایت - Saturday, 15 Mehr 1396, 11:18 AM
 

دانشجويان گرامي پس از ورود به سامانه روي نام درس کليک کرده و پس از ورود، حتما در بخش راهنماها تمام راهنماها را دانلود کرده مطالعه نماييد.

درصورت بروز مشکل يا سوال در ساعات اداري با شماره تلفن 88033283 تماس بگيريد.

Picture of ادمین سایت
کد کاربری و رمز ورود به سامانه
by ادمین سایت - Saturday, 15 Mehr 1396, 11:15 AM
 

دانشجویانی که درس مجازی را اخذ کرده اند کد کاربری و رمز برای ورود به سامانه را مانند زیر وارد نمایند.

 کد کاربری: شماره دانشجویی مثال  9214522035

 رمز ورود : @Uu سپس شماره دانشجویی مثال: Uu@9214522035

لطفا به کوچک و بزرگ بودن حروف رمز دقت کنید.

محل ورود کد کاربري و رمز بالاي همين صفحه، سمت چپ مي باشد.